Szkolenia

  • Kategorie szkoleń
  • Transport – płace minimalne w Unii Europejskiej (BUR)

    Celem szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, czasu przerw i odpoczynków.

    3 godzin teoretycznych 5 godzin praktycznych Więcej