Ogólna klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Instytut Funduszy Europejskich
Sp. z o.o.
, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie, tel.: 537 033 097, e-mail: info@ife.biz.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania

 1. 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2. 2. realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi szkoleniowe
  i doradcze pomiędzy Panem/Panią a Instytutem Funduszy Europejskich – na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
 3. 3. uzyskania dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze u operatorów regionalnych, w tym zarejestrowanie klienta: firmy lub osoby w Bazie Usług Rozwojowych – na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
 4. 4. spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak wystawienie faktur – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 5. 5. przesyłania Państwu informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 6. 6. marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 7. 7. rozsyłania newslettera na wskazany przez Państwa adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 8. 8. prawnie uzasadnionym interesie administratora, takim jak dochodzenie roszczeń, obrony swoich praw czy też stosowanie marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

III. Prawo do sprzeciwu

 1. 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. 3. Okres przechowywania danych
 4. 4. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o świadczeniu usługi szkoleniowej/doradczej będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym wygasła umowa.
 5. 5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. 6. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, prowadzący szkolenia, regionalni operatorzy Bazy Usług Rozwojowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa (m.in. ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępniania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.